OSLO: Justis- og beredskapsdepartementet og Skanska Norge AS undertegnet torsdag avtalen en som har en samlet verdi på 1,5 milliarder kroner.

Kontrakten gjelder gjennomføringen av byggingen av senteret. Senteret vil blant annet inneholde administrasjonsbygg, helikopterbase, parkering og treningsfasiliteter som skytehus, skytebaner og svømmehall. Størrelsen av bygningsmassen anslås og bli mellom 25 000 og 30 000 kvadratmeter. Siden prosjektet er sikkerhetsgradert vil ikke den eksakte størrelsen bli opplyst.

Anlegg- og utomhusarbeider knyttet til veier, infrastruktur, perimetersikring, helikopterbase, voller, flater for flyside helikopter og skytebane med mer, inngår også i kontraktsarbeidene.

Skanska Norge AS hadde også ansvaret for å gjennomføre fase 1 som besto av å videreutvikle prosjektet og få det klart til bygging.

– Dette er en viktig milepæl i arbeidet med beredskapssenteret, sier Thor Arne Aass, prosjekteier og ekspedisjonssjef i Justis- og beredskapsdepartementet i en pressemelding.

– Vi har hatt et godt samarbeid med Skanska så langt, og vi er svært fornøyd med at de nå skal gjennomføre byggingen av beredskapssenteret. Dette er et anlegg som skal stå i mange år, og vil ha en nøkkelrolle i den sivile beredskapen – ikke bare i Oslo og omegn, men for hele landet, sier Aass.

Anleggsstarten er 1. mars 2018, og senteret skal etter planen stå ferdig 1. september 2020. Deretter følger en periode med innflytting og virksomhetstesting, før senteret skal være klart for operativ drift for beredskapsenhetene fra 15. desember 2020.