OSLO/TARALDRUD:  Fredag leverte stortingstrepresentant Abid Q. Raja (V) skriftlig spørsmål til justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen.

– Kan statsråden gjøre rede for og forklare premissene for Justisdepartementets rapport om støy fra det planlagte beredskapssenteret på Taraldrud? lyder spørsmålet.

Venter på svar

Raja begrunner spørsmålet med at aksjonsgruppa mot støy fra beredskapssenteret har fått avslag på innsyn i underlagsmaterialet for vurderingen om støygrenser knyttet til anlegget.

– Undertegnede mener at denne informasjonen er relevant for det parlamentariske arbeidet i saken, argumenterer Raja.

Statsråden har foreløpig ikke besvart spørsmålet.

Ble nektet innsyn

ØB har tidligere omtalt at Stopp Støyen har fått avslag på innsyn i en rekke dokumenter. Nå, da planen er vedtatt, mener de at allmennheten må få innsyn i detaljene rundt premissene og hva slags avveininger som er gjort. I tillegg til støy fra helikopter, er de ute etter grunnlagsmateriale for beregning av skytestøy.

– Grunn til bekymring

Forrige uke ble ett dokument frigjort, etter presseoppslag om at departementet i første omgang nektet innsyn. Dette var et notat som dreide seg om helikopterstøy. Generalsekretær i Norsk forening mot støy, Ulf Winther, uttalte da til ØB at de fortsatt var urolige for om beregningene av støy gir et fortegnet bilde. Blant annet påpekte han at notatet ble skrevet før det var bestemt hvilken type politihelikopter som skulle kjøpes inn. Nå er helikoptertype valgt, og de bråker mer enn beregningene tok høyde for.

– Hvor troverdig er da de støysonene som er beregnet? Kan hende berører det flere mennesker, skoler og barn enn rapportert? spør generalsekretær Winther.

Winther etterlyser også dokumentasjon på at nye støykrav som kommunaldepartementet la inn i reguleringsplanen vil virke etter hensikten.