OPPEGÅRD: Tidligere i høst mobiliserte natur- og friluftsorganisasjonene i hele Follo bredt mot beredskapssenter på Taraldrud. De ba justisministeren lytte til politiet, som selv ønsket senteret til Grønmo. Da ØB fortalte Lundstedt om avgjørelsen fredag formiddag, var hans umiddelbare kommentar:

- Bare trist! Dette gir store utfordringer i forhold til friluftslivet for folk i Oppegård. Vi må straks gå i dialog med utviklerne for å få det beste ut av situasjonen. Det gjelder først og fremst passasjer ut i marka. Dessuten ville det vært fint å få en sykkelarena for terrengsykkel i området.

Lundstedt påpeker også støyen som vil berøre både Oppegård og Ski.

- Helikoptertrafikken vil høres også over det som skal bli Nordre Follo. Her har Ski kommune skutt seg selv i foten, etter min mening, sier han.

Ikke minst er FNF opptatt av at ikke beredskapssenteret fører til ytterligere utbygging langs E6 i marka.

- Alunskiferdeponiet må ryddes opp, men det må ikke bygges der. Har ikke Terje Rønning råd til å rydde alunskiferdeponiet på en skikkelig måte, må de som i sin tid var med på å legge det der, bringe området tilbake, sier Harald Lundstedt.