TÅRNÅSEN: En uke før Stortinget behandler politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud, arrangeres Stopp støyen-løpet på Grønliåsen. Initiativtager, Kristin Granum Rosebø har hatt travle feriedager.

– Normalt planlegges sånne løp ett år i forveien. Vi i Stopp støyen bestemte oss for bare noen uker siden, forteller hun.

Søndagstur

Datoen er søndag 6. august. Oppmøte er ved Fløisbonn gård. På grunn av begrenset parkering, oppfordres folk til å komme uten bil. Man kan løpe eller gå en ti kilometer lang runde på Grønliåsen eller velge kortvarianten på to kilometer. Det blir også en sykkeltrasé på 16,5 kilometer.

– Dette er dagen for å ta med familie og gjester, termos og matpakke på en trivelig søndagstur. Samtidig legger vi til rette for dem som gjør det til et seriøst løp. Sykkelstien går i noe kupert terreng som kan kreve at man løfter sykkelen over en og annen hindring, skisserer Rosebø.

Til nå er vel 70 påmeldte. Rosebø håper at flere hundre kommer til før fristen 5. august. Påmelding må skje via eq-timing. Det er ikke tilfeldig at løpet går gjennom alle tre berørte kommuner: Oppegård, Oslo og Ski.

– Målet er at flest mulig blir kjent med dette rekreasjonsområdet som betyr så mye for oss som bor på Tårnåsen, Hellerasten og Sofiemyr. Skudd og helikopter kommer til å berøre flere enn oss, sier Rosebø og viser vei langs oldtidsveien med tilliggende gravhauger, forbi branntårnet og opp til utsiktspunktet nærmere Bjørndal.

For folkehelsa

Selv en onsdag i ferietiden møter vi flere joggere og turgåere på vår vei. I hverdagen bruker skoler og barnehager skogen jevnlig.

– Like viktig er dette skogsområdet for eldre, uføre og turnusarbeidere som går her daglig. Vi vandrer langs helikoptertraseen nå. Skuddene kan komme når som helst. Konsekvensene for folkehelsa blir større enn vi aner, mener Rosebø, som selv er fysisk aktivitet- og helserådgiver samt forfatter av boka «Tren ute».

Hun viser til forskning på hva stillhet har å si for menneskets mentale ro.

– Jeg tror veldig på at vårt biologiske opphav ikke tilhører tiden vi lever i nå. Utviklingen går forferdelig fort. Forskning viser hvordan alle stimuli vi blir utsatt for hele tiden kan bidra til stress og depresjon. Vi trenger å lande i oss selv, uten så mange inntrykk av gangen. I tillegg er det velkjent at behovet for fysisk aktivitet øker med stillesittende livsstil. Nærhet til turområder har mye å si for at mange kommer seg ut. Blir dette området mindre attraktivt på grunn av støyforurensning, går det ut over folkehelsen.

Etter målgang blir det samling ved speiderhytta Doggebu, og om kvelden «Get together» på Kullebunden spiseri.