Det var under et foredrag på Universitetet i Oslo (UiO) for en snau måned siden at Saglie kom med følgende uttalelse:

– Politikere har ønsket, og det skjønner jeg godt, en rask gjennomføring med synlige og klare tiltak. Beredskapssenteret er nesten et sånt symboltiltak, egentlig, sa han.

Det er Dagsrevyen som omtaler saken i sin sending kl. 19 tirsdag kveld.

I et intervju med NRK ønsker Saglie å presisere uttalelsene sine om senteret som er planlagt på Taraldrud.

– Jeg står ved at senteret er viktig rent politisk, som en markering av viljen til å satse på norsk terrorberedskap. Slik sett er det et symbol på den politiske viljen, ja. Men tiltaket er konkret, og er viktig for styrkningen av den operative beredskapen, sier han.

Statsråd Per-Willy Amundsen (Frp) er knapp i sine kommentarer overfor NRK.

– Jeg tenker at Tor Saglie får svare for sine kommentarer, sier han.

Byråkratene i norske departementer skal tjene den politiske ledelsen, uavhengig av hvem som danner regjering. Derfor har det tradisjonelt vært svært lite rom for uttalelser fra dette holdet.

– Det er utrolig oppsiktsvekkende at den øverste embedsmannen i Justisdepartementet karakteriserer beredskapssenteret som et symboltiltak, sier stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik (Sp).