TARALDRUD: Stortingsrepresentant Abid Raja har stilt seg sterkt kritisk til planene for politiets nye beredskapssenter på Taraldrud. Raja, som er Venstres førstekandidat i Akershus ved høstens valg, mener senterets nærmeste naboer i Oslo og Oppegård får en altfor høy støybelastning som følge av politiets øvelser med skytevåpen og granater, samt helikoptertrafikk til og fra senteret til alle døgnets tider.

Torsdag tar han tomta nærmere i øyesyn, sammen med aksjonsgruppa Stopp støyen. De vil fly helikopter over Taraldrud for å få oversikt over området og nærheten til bebyggelsen. I en pressemelding fra Stopp Støyen står det:

  • Store boligområder både på Bjørndal i Oslo og på Tårnåsen og Ødegården i Oppegård kommune, ligger bare 7–800 meter unna det planlagte beredskapssenteret.
  • Der vil om lag 20.000 innbyggere bli utsatt for støy som lokale helsemyndigheter mener er helseskadelig.
  • Støyen fra beredskapssenteret vil stamme fra en til tre millioner skudd i året, 1000 granatsprengninger og cirka 2250 helikopterbevegelser hvert år. Dette skal skje i et område med syv skoler og 13 barnehager i umiddelbar nærhet.

- Ingen helikopterøvelser

I løpet av sommeren har Gunvor Eldegard (Ap) stilt to skriftlige spørsmål til justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) vedrørende støy fra beredskapssenteret. Et av hennes spørsmål lyder:

– Kan statsråden bekrefte at det ikke vil bli øvingsaktivitet med helikopter ved det planlagte senteret?

På direkte spørsmål svarer justisministeren skriftlig:

«Jeg kan bekrefte at det ikke er planlagt for øvingsaktivitet med helikopter på beredskapssenteret på Taraldrud».

- Alt må være samlet

Da ØB møtte statssekretær Thor Kleppen Sættem (H) denne uken, fastslo han at det er helt uaktuelt å legge deler av helikoptervirksomheten til Rygge.

– Hvis ikke all aktivitet holdes samlet på ett sted, vil det undergrave verdien av et beredskapssenter. Skulle helikoptervirksomhet skjedd et annet sted enn Taraldrud, ville vi uansett ikke valgt Rygge. Da hadde vi latt det være på Gardermoen hvor de er stasjonert i dag, sa Sættem.

Statssekretæren mente dessuten å kunne berolige:

– Mange frykter at det er vedlikeholdet av helikopter som vil støye veldig mye. Vedlikehold kommer ikke til å skje mer enn to-tre ganger i året og vare omkring halvannen time, sa han til ØB.