Politidirektoratet har søkt om konsesjon for å anlegge, drive og inneha Oslo helikopterplass på Taraldrud. Landingsplassen skal være tilknyttet Politiets nasjonale beredskapssenter. Høringsdokumenter og utkast til konsesjonsvilkår er nå tilgjengelige på Luftfartstilsynets internettsider. Her fremgår blant annet at aktiviteten forventes å være stabil: 56 flybevegelser per uke, begrenset til 2250 per år. Dette er en absolutt ramme for normal aktivitet. Høringsfrist er 10. november i år.