KOLBOTN: Før reguleringsplanen for Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud ble vedtatt fredag, var en rekke regjering- og stortingspolitikere på befaring og snakket med både ordførere, administrasjon og befolkningen i Oppegård og Ski, og ikke minst aksjonsgrupen Stopp Støyen. Flere etterlyste justisministerens tilstedeværelse, uten at han dukket opp. Nå har han bebudet sin ankomst tirsdag kveld. Noe folkemøte, slik han har blitt invitert til, er det likevel ikke snakk om.

Ordfører i Oppegård, Thomas Sjøvold opplyser mandag formiddag at programmet ikke er endelig godkjent, men at det sannsynligvis legges opp til et todelt møte med justisministeren: Først med kommunene, før Stopp Støyen også slippes til.

Jan Tore Sanner var på Tårnåsen skole i sakens anledning også tidligere i sommer.

Paal Sjøvall i Stopp Støyen forsikrer overfor ØB at de skal la seg høre utenfor rådhuset.

- Vi stiller med telt og sang og moro, sier han.

- Har det egentlig noe for seg å møte justisministeren nå, fire dager etter at reguleringsplanen for beredskapssenteret ble vedtatt?

- Ja, vi er bare halvveis i prosessen. Den fortsetter helt til budsjettet er vedtatt i desember. Vår beskjed er fortsatt: Bygg inn skytebanene, så politiet kan øve 24-7, sier Sjøvall.

Stopp Støyen oppfordrer også alle til å møte opp foran rådhuset. De skriver på gruppens Facebook-side:

"Justisministeren har lovet å komme til et folkemøte i Oppegård. Når han nå kommer er det dessverre ikke for et folkemøte, men et lukket møte. Han vil altså ikke møte folk i Oppegård.
Vi håper du setter av tiden til å møte opp utenfor Rådhuset klokken 17.45 for å vise justisministeren hva du mener.
Vi kan ikke garantere at han vil komme ut og snakke med folk, men vi kan garantere at folk vil høres. Ta med deg kjente og ukjente og møt opp. Desto flere vi blir desto bedre."