Gå til sidens hovedinnhold

Taraldrud vurderes som beredskapssenter for politiet

Begge alternativene ligger i Marka

Artikkelen er over 5 år gammel

SKI: Til høsten vil det bli avgjort hvor det nye beredskapssenteret for politiet skal ligge. De to alternativene som nå står igjen er Taraldrud i Ski og Grønmo i Oslo.

Politiet her i landet trenger et nytt beredskapssenter. Dette er det full enighet om. Men diskusjonen har gått om hvor det skal ligge siden 2012.

Nå står to alternativ igjen, som det også er strid om, ikke minst lokalt.

Regjeringen har konkludert med at det i forprosjektering av beredskapssenteret skal utredes lokalisering på Taraldrud, ved E6 i Ski og Grønmo i Oslo. Begge de aktuelle tomtene ligger innenfor markagrensen.

Nå har Justisdepartementet sendt en forespørsel til Miljøverndepartementet om å få tillatelse til å starte reguleringsplanarbeide i Marka.

Det nye senteret skal huse politiets beredskapstropp, bombegruppe, helikopter- tjeneste og krise- og gissel- forhandlertjeneste.

 

Avgjøres til høsten

– Endelig tomtevalg forventes tatt høsten 2016, står det i brevet fra Justisdepartementet undertegnet avdelingsingeniør Magnus Skaar.

Den opprinnelige planen var å legge beredskapssenteret til Alnabru i Oslo. Da dette ble vanskelig på grunn av mange begrensninger, kom det inn flere forslag.

Taraldrud eller Grønmo vil bli rimeligere og gi bedre mulighet for samtrening med politiets øvrige beredskapsgrupper, lyder konklusjonen etter en utredning i regi av regjeringen.

Kommunene uenige

Flertallet av kommunepolitikerne i Ski har ivret for å få beredskapssenteret til Taraldrud. De har også sent henvendelser til departementet.

– 90 prosent sjanse for at beredskapssenteret kommer til Ski

I Oppegård er politikerne av stikk motsatt oppfatning. De ønsker ingen utbygging innenfor markagrensen. Disse motsetningene er ikke så greie å håndtere, nå som kommunene har bestemt seg for å slå seg sammen.

I samarbeidsavtalen mellom kommunene er det et punkt om å skjerme Marka. Dette har Oppegård stått på, mens det i Ski har vært ønske om å få på plass senteret.

Slik vi ser det er denne plasseringen svært uheldig både for Oppegård og Oslo sine innbyggere, og blir et stort hindre inn mot resten av marka. 

- Er avklart kommunene imellom

- Oppegård og Ski er uenige om dette. Det er avklart og dermed ikke noe problem for kommunesammenslåingen. Saken skal behandles som vanlig i inneværende periode i de to kommunene. Går det inn i neste periode, vil det nye kommunestyret ta stilling, sier ordfører Thomas Sjøvold i oppegård.

Kommentarer til denne saken