Gå til sidens hovedinnhold

Anleggsarbeidet tar ikke helt ferie

Artikkelen er over 3 år gammel

– Det store volumet på anleggsarbeidene går mot slutten, men det blir fortsatt noe støyende arbeider, sier prosjektsjef for beredskapssenteret, Paul Torgersen.

TARALDRUD: Turgåere møter nå muntre skilt langs Fløysbonnveien i retning Taraldrudhytta. Informasjonsbannere er satt opp på hver side av punktet der turveien krysser anleggsveien. De skal gi en påminnelse til turgåere om å forsikre seg om at sjåføren i store biler har sett deg før du krysser anleggsveien. Turgåere oppfordres til å vinke til sjåføren, og Skanska oppmuntrer sjåførene til å vinke tilbake eller signalisere på annen måte at de har sett fotgjengeren.

Ny permanent ski- og friluftstrasé med bro over adkomstveien vil stå ferdig senest vinteren 2019/20. Dette vil gjøre at turveien og skiløypa vil krysse over atkomstveien til beredskapssenteret, og turtraseen fra Oppegård til Østmarka vil gå i en egen trasé utenom trafikkert vei til senteret.

Les også

Taraldrud gård er blitt byggegrop for beredskapssenteret

 

Arbeid i sommer

For å klargjøre for arbeidene som starter opp etter ferien, kommer Skanska’s underentreprenør Marthinsen & Duvholt til å utføre grunnarbeider på Taraldrud i sommer. Dette opplyser Skanska på bloggen om beredskapssenteret. Videre heter det:

Arbeidene som vil pågå gjennom sommeren er massetransport og utlegging av masser i fyllinger for bl.a. støyvoller og tilkomstveier. Det blir også utført arbeider på helikopterlandingsplassen, med utlegging og komprimering av masser.

Sprengningsarbeidene pågår frem t.o.m. uke 27, så blir det en pause i sprengningsarbeidene i ukene 28, 29 og 30. I uke 28–30 innskrenkes også de arbeidene som støyer mest (pigging) til å pågå mellom kl. 09–19.

Kommentarer til denne saken