OPPEGÅRD: Sjøvold sier at han forstår at det er viktig å få på plass et beredskapssenter for Norge.

- Men jeg er skuffet over at dette ble resultatet. Taraldrudområdet er en viktig port inn til marka for alle som bor i Sofiemyrområdet. Det berører flere tusen av våre innbyggere, sier ordføreren.

Nå er han opptatt av å gjøre det beste ut av en avgjørelse man må leve med.

- Først gjelder det gode traseer ut i marka. Jeg var i samtaler med justisministeren i går, og gjorde det klart at Staten må sikre et større område enn hva beredskapssenteret krever. Et grøntområde som Staten må eie og sikres for all fremtid for å avbøte. Området langs E6 er under press, fastslår han.

Sjøvold ser flere muligheter:

- For oss er det viktig å påpeke at skytebanen i sin helhet må legges innendørs. Når det først skal bygges en skytehall, ber vi om å vurdere å flytte også sivil skyteaktivitet inn der. Det vil avbøte dagens støy fra Kurud skytebane.

Videre argumenterer Sjøvold for å få Politihøgskolen.

- All den tid beredskapssenteret blir lagt til Taraldrud, er det helt naturlig at Politihøgskolen plasseres langs jernbanen i Oppegård eller Ski, sier Thomas Sjøvold.