TARALDRUD: Prosjektleder for beredskapssenteret, Paul Torgersen presiserer at de ikke har modellert mer terreng rundt senteret enn nødvendig. Arkitekt Tom Holtmann i Nordic Office of architecture legger til at arbeidet er under utvikling.

– Vi tar forbehold om avvik mellom det som vises og det som vil stå som ferdig bygg. Likevel: Hovedprinsippene skal være ivaretatt, som for eksempel byggehøyder, støyvoller, helikopterbane også videre, poengterer arkitekten.

Av illustrasjonene fremgår det at adkomsten skjer fra Taraldrudkrysset. Utrykningsveien er lagt på motsatt side av E6 i retning kontrollstasjonen. SIBO-landsbyen og både innendørs og utendørs skytebaner ligger lengst bort fra Taraldrudkrysset. En friluftsbro er modellert inn nær Taraldrudkrysset.

FAKTA:

 • Regjeringen besluttet høsten 2016 at beredskapssenteret skal ligge på Taraldrud
 • Reguleringsplanen ble vedtatt i august 2017
 • Bevilgningene ble vedtatt i statsbudsjettet rett før jul 2017
 • Planlagt byggestart er våren 2018
 • Senteret skal stå ferdig bygd sensommeren 2020, og innflytting skjer høsten 2020
 • Rådgiverfirmaet Cowi og arkitektselskapet Nordic har prosjekteringsoppdraget med å realisere politiets nasjonale beredskapssenter.
 • Metier og Åf Advansia har prosjektledelsen
 • Beredskapssenteret vil huse mellom 200 og 300 mennesker daglig
 • Dette blir politiets senter for å trene på å forebygge, avverge og håndtere ekstraordinære hendelser og kriser. Senteret skal også være felles base for beredskapstroppen, bombegruppen, krise- og gisselforhandlerne og politiets helikoptertjeneste.
 • Senteret skal romme innendørs og utendørs skytebaner, en simulert åpen bebyggelse (SIBO-landsby), helikopterplass, treningsbygg og administrasjon.
 • Støy har vært stridens kjerne helt fra Taraldrud ble valgt. Mange tiltak er gjort for å redusere støyen, som å lage støyvoller og å innføre restriksjoner:
 • Trening som medfører støy tillates bare på hverdager mellom klokken 0700 og 1900 og i tillegg frem til klokken 23 en fast dag i måneden for mørketrening. Helikoptertrafikk som følge av alvorlige hendelser, vil imidlertid forekomme.
 • Taraldrud vil være base for tre politihelikoptre. Det forventes i gjennomsnitt seks flybevegelser per døgn, altså tre avganger og tre landinger. Omtrent 75 prosent av flygingene vil foregå på dag- og kveldstid.