– Vi har forsøkt å komme fram til en løsning i minnelighet, men det har vi dessverre ikke klart. Vi går nå til ekspropriasjon av eiendommene og sørger dermed for at prosjektet ikke blir forsinket, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) til NTB.

Han sier det er snakk om elleve eiendommer i alt, hvorav seks er boligeiendommer. Beredskapssenteret skal etter planen tas i bruk høsten 2020 og har en total prisramme på 2,5 milliarder 2015-kroner.

Stort sprik

Tre av boligeiendommene og brorparten av arealet eies av Taraldrud Eiendom, som ifølge departementet har krevd 375 millioner kroner. Statens siste tilbud var på 30 millioner kroner, altså mindre enn 10 prosent av grunneiernes forlangende.

– Prisvurderingen som vi hentet inn av eksterne, var på 16–25 millioner kroner. Å akseptere kravet fra grunneierne ville innebære en helt ny praksis for statlige erverv. Konsekvensene ville blitt store også for andre statlige prosjekter, sier justisministeren.

Hva eiendommene til sjuende og sist skal omsettes for, blir avgjort rettslig i henhold til reglene for statlig ekspropriasjon.

Arroganse

Prosjektleder for Taraldrud Eiendom, Hans-Jacob Hansen, hevder det ikke har vært ført reelle forhandlinger, til tross for at det var eiendomsselskapet som lanserte tomtealternativet for staten og ikke omvendt.

– Jeg har aldri møtt mer arrogante forhandlere enn Justisdepartementets. Og jeg har drevet med slike forhandlinger i en generasjon. Departementet svarer ikke engang på brev, hevder Hansen.

Misnøyen med regjeringens håndtering av saken gjør at Taraldrud Eiendom inntil videre fortsetter å nekte staten adgang til eiendommene.