TARALDRUD: Gravemaskinene rykket inn på Taraldrud gård torsdag. Prosjektsjefen for Politiets Nasjonale Beredskapssenter, Paul Torgersen,  omtalte 1. mars som en merkedag.

- Første spadetak er i dag, tilfeldigvis helt etter planen, spøkte han og roste alle som har jobbet med prosjektet de siste to årene; fra departementet og politisk ledelse, til Skanska og alle underentreprenører.

Sylvi Listhaug understreket betydningen av endelig å kunne realisere et beredskapssenter for hele landet.

- Her sikrer vi et sted hvor våre styrker får trening av ypperste kvalitet, noe som bidrar til å trygge Norge for fremtiden Dette er en fantastisk dag, fastslo justis- beredskaps- og innvandringsminister Listhaug og poengterte at alt ligger an til å levere innen riktig tid i 2020.

- Det ser sågar ut til å koste mindre enn vi forutså, dristet ministeren seg til å uttale.

Politimesteren i Oslo, Hans Sverre Sjøvold berømmet departementet for å drive frem prosjektet i bra tempo og for den brukermedvirkning som har vært.

- Dette er en stor dag for hele etaten, og høsten 2020 blir det en ny merkedag, fastslo politimetesteren.

 

Skuffet

Linda Nilsen Methi fra Stopp Støyen troppet opp på Taraldrud denne dagen. Hun minnet ministeren om at naboene skal involveres og ville vite hvordan ministeren vil sikre at de blir hørt.

- Naboene føler seg ikke betrygget av de støydempende tiltak som til nå er lagt inn i planen.

Methi etterlyste også svar på møte-invitasjonen fra Stopp Støyen til justisministeren. Listhaug forsikret at de er opptatt av å skåne på best mulig måte og vil forholde seg til kommunene fremover.

Til ØB kommenterer Methi:

- Vi syns det er dårlig gjort at den politiske ledelsen igjen ikke vil møte oss. Vi har hele tiden vært opptatt av dialog, og er skuffet over at ministeren ikke har svart på invitasjonen 41 dager etter at hun fikk den.

 

Grunnerverv

Torgersen kunne opplyse at alle avtaler med grunneiere nå er i havn.

- Fra mandag av ble dette Statens eiendom, kunngjorde han.

Overfor ØB presiserer han:

- Dette har vært en lang prosess med mange aktører. Nå har vi kommet til enighet med alle; ikke nødvendigvis på pris, men om tilkomst og eierskap. I forhold til 70 prosent av eierne er kostnadene avklart. Angående hovedbølet er vi enige om å være uenige, og prisen vil bli fastsatt ved rettslig skjønn. Foreløpig vil jeg derfor ikke si noe om kostnadene ved grunnerverv.

 

Skiløyper

I skiløypa mellom fløysbonn og Kloppa er "omkjøringsskiltene" allerede plassert ut. Den nye anleggsveien fra Taraldrudkrysset skal etableres, og det setter en stopper for skiløypa som i dag går under E6-brua.

- Skiløypa er derfor lagt i en alternativ løypetrasè forbi Taraldrudhytta og over gangbroen. Aberet er at man må ta av skiene og gå på bena et lite stykke, sier prosjektsjef Torgersen, som kan trøste med at den nye broa som etter hvert skal stå klar, vil gi bedre skitrase enn noen gang.

Inntil anleggsveien er klar, om et par-tre uker, bruker anleggsbilene Fløysbonnveien som adkomst.

 

Gårdstun

Hovedhuset på Taraldrud gård fra 1700-tallet er verneverdig. Både det, låven og stabburet skal nå plukkes ned, hver bit må merkes, pakkes i plast og fraktes til Follo museum i Drøbak. Cecilie Øien, direktør for museene i Akershus, er glad for endelig å få bygninger fra Ski til museet.

- Vi har en måned på oss til å pakke bygningene ned. På Follo museum skal det bygges opp som et tun, så snart byggesaken er ferdig behandlet, forteller Øien.

Museet planlegger videre en utstilling om historien og fremtiden til Taraldrud gård.

 

Steg for steg

  • Tomtevalg ble avgjort høsten 2016
  • Reguleringsplan ble vedtatt desember 2017
  • Kontrakt med Skanska undertegnet 25. januar 2018
  • Første spadetak 1. mars 2018
  • Ferdigstillelse høsten 2020