Det kommer fram i en undersøkelse som professorene Catrine Filstad og Tom Karp la fram på Politihøgskolen torsdag ettermiddag, ifølge Politiforum.

De har gjennomført feltundersøkelser, observasjoner, samtaler og spørreundersøkelser med 4.500 politiansatte om politireformen.

Resultatene viser at 80 prosent mener at det forebyggende arbeidet blir enten dårligere eller det samme som før reformen, og nesten like mange mener det samme om beredskapen. 70 prosent mener tilgjengeligheten for publikum har blitt dårligere. Nesten ingen av de spurte har tro på at reformen gir bedre ressursutnyttelse, ifølge magasinet.

– Vi ser tydelig at vi er på vei i feil retning. I mange tilfeller har vi for få politibetjenter, og avstanden til publikum øker. Det er interessant, men samtidig også trist, å se at dette i så stor grad ser ut til å bekreftes i forskningen som skal legges fram i dag, sier leder Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund til Politiforum.

(NTB)