Gå til sidens hovedinnhold

Oppegård tilbyr rådhustomta til Politihøgskolen

Artikkelen er over 3 år gammel

Oppegård rådhus og stasjonsområdet på Rosenholm er to alternativer ordfører Thomas Sjøvold tilbyr som tomter for Politihøgskolen.

OPPEGÅRD: I Oppegård kommune har de i lang tid jobbet for at Politihøgskolen skal flytte hit. De har vært i dialog med både justisdepartementet og politidirektoratet.

– Vi ser dette i Nordre Follo-sammenheng, og kartlegger også en mulig tomt i Ski. Snart er vi klare for å sende et komplett materiale om mulighetene både ved rådhuset og Rosenholm, over til justisdepartementet, forteller Sjøvold.

Han argumenterer med at politiet allerede har treningssenter i Kodak-bygget og at beredskapssenteret kommer.

– Politihøgskolen vil trekke mange mennesker til Kolbotn. Det gir grunnlag for næringsliv og handel. Ved kommunesammenslåing, skal gode arbeidsplasser flyttes fra Kolbotn til Ski. Politihøgskolen kan bøte på det, og kanskje vil studenter ønske å bosette seg her.

Oppegård har lenge ønsket seg en slik type institusjon til kommunen, og Sjøvold kan fortelle at de i tillegg har henvendt seg til NRK som også er på utkikk etter et nytt sted å være.

Wilkinson utfordrer

Nicholas Wilkinson (SV) deltar i kampen fra sin plass på Stortinget. Han utfordrer alle Follo-ordførerne i Follo-rådet til å gå sammen for å få Politihøgskolen til Nordre Follo.

– Nå får vi, om noe motvillig, beredskapssenteret til Taraldrud. Det eneste logiske er da å bygge Politihøgskolen her. Da får vi høykompetanse og arbeidsplasser til storkommunen. Her har vi tomme lokaler og ledige tomter. Både Kolbotn og Ski har godt utbygd, miljøvennlig kollektivtransport. Samtidig blir Politihøgskolen liggende tett på Oslo, argumenterer Wilkinson.

Han har tatt saken opp med SV-representantene i justiskomiteen og vurderer å løfte den i Stortinget.

Leder i Follo-rådet, Tom Anders Ludvigsen, vil ikke forfordele Nordre Follo i kampen om Politihøgskolen.

– Vi jobber for å få statlige arbeidsplasser til Follo. Alle kommunene i Follo ligger innenfor akseptabel pendleravstand fra Oslo, fastslår Ludvigsen.

ØB har bragt utfordringen fra Wilkinson til alle ordførerne i Follo.

Hanne Opdan, ordfører i Ski kommenterer slik:

- Ski har veldig få kommunale tomter å tilby statlige institusjoner som skal ut av Oslo. Men det er flere tomter i nærheten av Ski stasjon og Follo politistasjon som kan være aktuelle, selv om de ikke er eid av kommunen. Det er også flere tomter i nærheten av Taraldrud som kan være aktuelle som tomt for politihøyskolen, med tanke på synergien til beredskapssenteret. Forslagene til ordfører Thomas Sjøvold i Oppegård med Rosenholm og rådhuset på Kolbotn, er også interessante i Nordre Follo perspektiv. Det er fremdeles kort vei til både Oslo og Oslo lufthavn. Jeg mener politihøyskolen vil styrke vår region, og det kan være nyttig å plassere den i kort avstand fra beredskapsenteret.

Ordfører i Ås, Ola Nordal (Ap), svarer:

– Jeg støtter alle initiativ om å tilby Politihøgskolen plassering i Follo. Jeg mener det ligger svært godt til rette for å etablere flere statlige virksomheter som Politihøgskolen her i Follo. Staten investerer stort i Follobanen, og det blir ledig pendlerkapasitet ut fra Oslo. I Follo er det gode tomtealternativer, og svært gode muligheter for å kombinere en ønsket nærhet til Oslo med utflytting fra sentrum. Også nærheten til beredskapssenter og muligheter for samarbeid med politi og alarmsentral i Ski gjør at Follo bør være et naturlig sted å bygge ny politihøgskole.

Fungerende ordfører i Enebakk, Hans Kristian Solberg (Sp), uttaler:

– Det er positivt om Politihøgskolen kommer til Follo. Hvor i Follo har mindre betydning, men om den ønsker det er den velkommen til Enebakk.
 

Kommentarer til denne saken