Politikerne er ikke enige om hvordan Ås-skolen skal forbedres fremover

Politikerne var ikke enige om hva som er riktig politikk for å forbedre skolene i Ås neste periode. Dette sa politikerne i pandeldabatten om Åsskolen.