KOLBOTN: - Rutetilbudet i vår region fremstår som svekket når våre skoleelever ikke lenger kan benytte tog uten omstigner til videregående skoler i Ås og Vestby. Dessuten videreføres og forsterkes prinsippet om at innbyggerne fra vår kan ikke kommer lenger enn til Oslo. Dette innebærer at vår region ikke lenger er en del av det sammenhengende bo- og arbeidsmarkedet rundt hovedstaden, sier ordfører Ildri Eidem Løvaas.

Formannskapets uttalelse vil ikke bare bli sendt til NSB og Jernbaneverket, men også til samferdselsdepartementet og og kommunaldepartementet. I tillegg til selve vedtaket fra formannskapet legges også notatet fra rådmannen til ordføreren, hvor bakgrunn og argumenter i saken ved.

- Er dere ikke litt sent ute med en uttalelse nå, da endringene ble gjort 14. desember?

- Jo, det kan man si, men utfordringen vår er at vi ikke får noe informasjon fra NSB eller Jernbaneverket før endringene er vedtatt. Vi hadde de samme problemene med Ruter tidligere, men her har vi fått til en dialog, sier Eidem Løvaas.

Selv med en uttalelse fra formannskapet, har ikke ordføreren tro på en endring av rutene de nærmeste 12 månedene.

- Problemet er at vi ikke har anledning til å komme med innspill. Tidligere har vi hatt anledning til å komme med konkret innspill med gode argumenter, men slik er det ikke lenger, sier en skuffet ordfører.

Dialog

Ordføreren er interessert i å komme i dialog med NSB og Jernbaneverket.

- Jeg er utrolig skuffet over at all kapasitetsøkning i Oslotunnelen har kommet til nord-vest, og ikke her i øst. Det overordnede her er at Oppegård har fått et dårligere tilbud enn vi har hatt, og det hjelper oss ikke når vi skal konkurrere om arbeidsplasser. Nå håper jeg at NSB og Jernbaneverket forstår at vi vil være med neste gang de velger å gjøre om rutene. Det vil være til det beste for alle parter, mener hun.

Det er også et bevisst valg å oversende uttalelsen til to ulike departement.

- Jeg har snakket med ledelsen i kommunaldepartementet for å få dem til å se på vår situasjon. De er forståelsesfulle, men i samferdselsdepartementet derimot tenker de kun på sitt eget fagfelt. Det er veldig vanskelig å få to departementer til å samarbeide, sier hun.

Konsekvenser

Konsekvensene med ruteomleggingen er stor for folk i Oppegård, mener politikerne. De mener omleggingen ikke etterkommer de nasjonale føringene om å fortette langs jernbanen. De mener også at reisetiden vil øke for mange av pendlerne i Oppegård. Ikke minst vil ungdommene i kommunen bli ekstra rammet når de skal velge videregående skoler. For mange er det naturlig å søke seg til Ås og Vestby, denne muligheten blir nå pulverisert, mener de.

1. Kolbotn stasjon blir byttet ut med Holmlia stasjon på Mossetoget (L21) og får ikke lenger direkteforbindelse til Ås, Vestby og Moss. Reisende må bytte tog i Ski for å komme til sydligere deler av Follo.

2. Kolbotn stasjon er nå stoppested på Mysentoget (L22), som kun har to-timers frekvens i lavtrafikk, som gir dårligere tilbud på Kolbotn lørdag kveld og søndag formiddag.

3. reisende fra Kolbotn vil kun ha direkteforbindelse til stasjoner vest for Skøyen med lokaltog/innsatstog etter at Høvik stasjon gjenåpner.

4. L21 vil kjøres med doble Flirt-togsett , mens L22 fortsatt vil kjøres med NSB Type 72 på grunn av kort perrong på Kolbotn stasjon. Kapasiteten på et dobbelt Flirtsett er 470 seter + 120 klappseter, mens det kun er 310 seter på et enkelt Type 72-sett.

5. Innsatstogene i rushtiden fra Kolbotn stasjon (L2X) vil kun gå til Skøyen istedenfor til Lysaker.