Private barnehager har færre fagutdannede enn de kommunale: SV argumenterer mot privat profitt på velferd

Artikkelen er over 3 år gammel

Private barnehager har langt færre ansatte med fagutdanning enn de kommunale. Hvorvidt løsningen er profittfri velferd, er Anne Kristine Linnestad (H) og Nicholas Wilkinson (SV) dypt uenige om.