Til Nesje og Arbeiderpartiet – vedtak gjøres i politiske møter, ikke i media

OPPEGÅRD-POLITIKER: Synnøve Kongsrud (Høyre).

OPPEGÅRD-POLITIKER: Synnøve Kongsrud (Høyre). Foto:

Av

Arbeiderpartiet tar feil, skriver Synnøve Kongsrud i Oppegård Høyre.

DEL

MeningerLeser i ØB i dag uttalelser fra Nesje (AP) om forslag til lokalsykehus på Rosenholm. Nesje ønsker de andre partiene velkommen etter og påstår at det er Ap som driver saken videre. Den påstanden er direkte feil.

Det er faktisk AP som dilter etter.

Arbeiderpartiet stjeler gode saker fremmet av Høyre og bruker dem i valgkampen

Oppegård Høyre fikk vedtatt et forslag om lokalsykehus på Rosenholm allerede i 2016. Så har vi fulgt opp med å sende inn forslag til Helse Sør-Øst, og vi har satt av tomt i utkast til kommuneplan til Nordre Follo. Se vedtakene lenger ned. Jeg har i dag gått igjennom protokollene og jeg har ikke funnet noen forslag fra Oppegård Arbeiderparti om lokalsykehus.Det eneste jeg fant om saken var da ny kommuneplan var til behandling.

Da foreslo faktisk Arbeiderpartiet å ta ut muligheten for å etablere ett sykehus på Rosenholm, og kun ha parkering der.Her er Aps forslag til Arealinnspill på Rosenholm parkering:«Offentlig/privat tjenesteyting/næring tas ut av planen og nåværende arealformål parkering opprettholdes»

For å få til saker trengs det politisk handling og flertallsvedtak

Hva mener Nesje at Ap gjort for å drive frem saken utenom å sende inn leserinnlegg til lokalpressen? Hvilke forslag er fremmet? Hvor skal dere finne tomt?

Her er vedtakene Høyre har gjort i saken:

Høyre fremmet forslag om nytt lokalsykehus 6. april 2016: «Oppegård kommune mener at det må settes i gang planlegging av et nytt sykehus for Oslo syd og Follo. Et slikt sykehus må plasseres i nærhet til kollektivknutepunkt. Kommunale tjenester som legevakt og kommunale akuttdøgnplasser (KAD) bør søkes samlokalisert»

Synnøve Kongsrud (H) fulgte opp saken 16. oktober 2018 med følgende svar til høringen til Regional utviklingsplan 2035 til Helse Sør-Øst: «Oppegård kommune noterer behovet for økt sykehuskapasitet i Oslo syd og Folloregionen. Vi ønsker i denne forbindelsen å gjøre oppmerksom på egnet tomteareal for dette formålet i Rosenholm-området på grensen mellom Oslo og Oppegård. Området har meget god nærhet til kollektiv transport»

Høyre fulgte deretter saken opp videre i formannskapet med å peke på tomta på Rosenholm i utkast til ny kommuneplan for Nordre Follo.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags