De eldre – en ressurs eller en byrde for samfunnet?

Er Nordre Follo kommune forberedet på et økende antall eldre innbyggere, spør Pensjonistpartiets Ola Øygard.

Er Nordre Follo kommune forberedet på et økende antall eldre innbyggere, spør Pensjonistpartiets Ola Øygard.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Er den nye kommunen, Nordre Follo, forberedt på at vi i årene som kommer, vil få mange flere eldre?

DEL

MeningerDette kan bli store utfordringer for helse- og omsorgssektoren. Statistisk Senralbyrå regner med at antall pleietrengende kan øke med ca. 25%. Riksrevisjonen har påpekt omfattende problemer med underernæring, sviktende legemiddelhåndtering og fallskader blant eldre.

Norsk Sykepleierforbund varsler om stor mangel på kvalifiserte sykepleiere i tiden som kommer. Å rekruttere og beholde kompetente fagfolk i helse- og omsorgstjenestene kan bli en krevende oppgave for Nordre Follo.

Hvem skal ta hånd om eldre som trenger pleie og omsorg? De nærmeste pårørende? Den kommunale hjemmetjenesten? Sykehjemmene? Ufaglærte? Å jobbe på sykehjem i dag er slitsomt fordi beboerne/pasientene er langt mer pleietrengende enn de var før.

Spesialistsykehusene sender pasienter til hjemkommunen. De kan ha omfattende pleie- og medisinbehov. Dette sliter på de pårørende og personalet ved sykehjemmene og i hjemmetjenesten og fører til høyt sykefravær. Jfr. situasjonen på Langhus Bo & Servicesenter som har 13 mottaksplasser.

Hvordan står det til med pleie- og omsorgstjenesten i Ski og Oppegård? Ifølge Kommunebarometeret for 2019 (marsutgave), hvor landets kommuner blir rangert etter kvalitet på tjenestene, har både Ski og Oppegård dårlige plasseringer de siste årene:

Ski: 2017 – 400.plass. 2018: 313. plass . 2019: 247. plass

Oppegård: 2017 - 363.plass. 2018: 276. plass. 2019: 263. plass

Er kommunenes ledere og politikere fornøyde med disse plasseringene? Hvilke planer har Ski og Oppegård (Nordre Follo fra 01.01.20) for å få en bedre kvalitet på helse-og omsorgstjenestene? Reformen , ”Leve hele livet” , er ifølge Regjeringen en stor satsing på de eldre. Som med mange andre reformer, blir det overlatt til kommunene å gjennomføre den uten at det følger med tilstrekkelige midler.

Det blir spennede å se partienes valgprogram for 2019. Hvilke partier vil prioritere god kvalitet på helse- og omsorgstjenestene? Mange eldre er friskere og mer ressurssterke en noen gang før. Derfor mener Pensjonistpartiet at mange eldre er en større ressurs enn en byrde for samfunnet. Dessverre presses 62-åringer ut av arbeidslivet med AFP samtidig som norsk økonomi trenger flere eldre som kan arbeide lenger.

Hvis du prøver å skaffe deg en ny jobb etter fylte 55 år, blir du ofte oppfattet som ubrukbar og blir neppe innkalt til intervju. Den som vil arbeide etter fylte 70, risikerer å få mindre pensjon. De eldre kan ofte ha mer erfaring og kunnskap, sterkere dømmekraft og evne til å vurdere situasjoner og fenomener enn de yngre. Er vårt samfunn blitt mer ungdomsdyrkende, med vekt på ung skjønnhet, impulsivitet og høyt tempo?

Gjennomsnittsalderen blant stortingsrepresentantene er 45 år. De folkevalgte på Stortinget, fylkestinget og kommunestyret burdre representere hele befolkningen. Derfor blir det viktig ved årets kommune – og fylkestingvalg å få inn representanter for de eldre. Ingeborg Moræus Hanssen har skrevet på sin blogg:

”Det er på måten vi behandler og respekterer de gamle at vi måler vår egen verdighet og kultur”.


Artikkeltags