SKI: – Det er veldig spennende og ambisiøse planer. Første skritt for å realisere ønskedrømmen, er å sikre større arealer for idretten i Ski. Vi er villige til å gå til ekspropriasjon, hvis det er det som skal til for å utvide parken, sier førstekandidat Tuva Moflag for Ski Arbeiderparti.

For ett år siden begynte arbeidene med å planlegge nye Ski idrettspark. Fredag omtalte ØB den nye masterplanen (NB: krever innlogging) som blant inneholder ny intim fotballstadion, ny friidrettsbane, tre nye håndballbaner, fire nye haller, svømmehall og skole.

Idrettsparken er tenkt bygget i fire faser.

– De danske arkitektene har gjort et kostnadsoverslag på knappe 900 millioner kroner. Men det omhandler alle planene, sier leder Svein Thompson i Ski IL Alliansen.

Han forteller at arbeidene i så fall vil bli gjort over ti år.

– Fase én og to kan vi få gjennomført for cirka 200 millioner.

Thompson håper folkemøtet som ble arrangert i Rådhusteatret i Ski lørdag, er starten på en ny måte å samarbeide med Ski-politikerne på.

– Jeg opplever responsen fra politikerne som veldig positiv.

– Finne gode løsninger

– Vi må også gå til private aktører for å få støtte. Vi kommer til å jobbe med politikerne for å finne gode løsninger, sier han.

Han trekker blant annet frem langsiktige leieavtaler som eventuelle finansieringsmuligheter.

Camilla Hille (V) påpeker at kommunen har mange store oppgaver og prosjekter de kommende årene.

– Jeg tror dette kan realiseres, men det er spørsmål om tid. Vi må se på så mange finansieringskilder som mulig, skyter Moflag inn.

– Kan ikke si ja her og nå

Nåværende Ski-ordfører, Anne Kristine Linnestad synes planene er veldig spennende.

– Men jeg kan ikke si ja her og nå. Hvis vi klarer å bruke planene, og de planene Ski IL Alliansen nå har kommet med som et godt grunnlag, vil det være mulig å realisere på sikt.

Må ta dyrket mark

Deler av arealene ligger på Drømtorpjordet som i dag er dyrket mark.

– Vi i Miljøpartiet De Grønne er imot nedbygging av matjord, men vi er veldig for å bygge slike anlegg for idretten, sa førstekandidat Aksel Roksti.

SVs Bård Hogstad er imidlertid enig med Moflag.

– Det viktigste er å sikre arealene. Vi er ikke redd for å gå til ekspropriasjon.

Selv om Moflag (Ap) og Hogstad (SV) var klare til å gå til ekspropriasjon av jordet, var ikke Linnestad like positiv.

– Høyre er ikke villige til gå til ekspropriasjon med en gang, vi vil først gå en runde til med grunneieren.

Når det kommer til finansieringen mener Thompson det vil være mulig å se på alternative inntektskilder.