Politikontakt Solveig Kjeserud forbannet over trusler blant ungdom i Follo: – Den kulturen som er i ferd med å få utvikle og sette seg i vårt nærmiljø skremmer meg

Politiets Nettpatrulje og politikontakt Solveig Kjeserud i Øst Politidistrikt går hardt ut i Facebook-innlegg.