Politisk enighet i Ås: Ordfører til Ap og varaordfører til MDG

Rødt, SV, Arbeiderpartiet, MDG, Senterpartiet, Venstre og KrF er enige om en politisk samarbeidsavtale i Ås.