Populært nytt tilbud ved legevakten: Legen kommer hjem til deg. Men tilbudet kan forsvinne etter bare tre måneder

Ved legevakten på Ski sykehus har de en egen legebil. Den ble tatt i bruk i oktober måned. Men ved nyttår kan det populære tilbudet allerede bli borte.