SFO og barnehager stenges. På pressekonferansen vil ordfører Saxe Frøshaug, kommuneoverlege Jan Børre Johansen, rådmann Georg Smedhus og kommunikasjonssjef Mimi Slevigen delta. Pressekonferansen starter klokken 18.