Pricia (40) kan betale 3,2 mill. for 3-roms til seg selv og barna: - Ingen leiligheter tilgjengelig for den prisen

Av

Pricia Hutapea har 3,2 millioner kroer til disposisjon for å kjøpe leilighet til seg selv om barna i Ås. Slik boligmarkedet ser ut i dag, er det lite som tyder på at hun får oppfylt drømmen.