Ap-politiker er nærmeste nabo til Prix-tomta: – Ikke inhabil

NÆRMESTE NABO: Ap-politikeren John Røyrvik bor i et rekkehus rett ved Prix-tomta på Hebekk.

NÆRMESTE NABO: Ap-politikeren John Røyrvik bor i et rekkehus rett ved Prix-tomta på Hebekk. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Et enstemmig plan- og byggesaksutvalg i Ski avgjorde at John Røyrvik (Ap) var habil da planen for Prix-tomta skulle behandles. Utgangsdøra hans er fire meter unna eiendommen.

DEL

SKI: John Røyrvik er vara til plan- og byggesaksutvalget i Ski. Dagen før utvalget skulle ha møte sist onsdag, ble han innkalt og fikk papirene til sakene som skulle opp på på møtet. En av sakene var det private forslaget fra Co In Eiendom AS til regulering av Prix-tomta i Nybrottveien 23 på Hebekk. Røyrvik er nærmere nabo til eiendommen.

– Da tok han kontakt med meg og ba om råd. Jeg syntes ut som om det skulle kalles inn en vara. Derfor ba jeg ham høre med administrasjonen om det skulle kalles inn en vara. Ikke fordi jeg mente at han var inhabil, men fordi vi måtte ta den vurderingen, sier Morten Ellingsen (Ap), som er leder for plan- og byggesaksutvalget i Ski.

Ingen vara ble kalt inn, fordi administrasjonen ikke så noen grunn til det. Spørsmålet om inhabilitet ble også tatt opp på utvalgsmøtet.

Les også: – Ikke mer berørt enn andre i nabolaget

– De som ber om å få sin habilitet vurdert, fratrer møtet, forklarer Ellingsen.

Ingen stemte imot

Han forteller at det under debatten om habilitet ble det stilt en del kontrollspørsmål til administrasjonen. I dette tilfeller var det Kjell Sæther, kommunalsjef for administrasjonen og del av rådmannens stab, som svarte.

Sæther anbefalte utvalget å erklære John Røyrvik som habil, altså at det ikke foreligger omstendigheter som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet.

– Basert på denne anbefalingen spurte jeg om det var noen som mente han var inhabil, og det var det ikke. Ingen stemte imot, påpeker Ellingsen.

– Vi burde vurdert dette grundigere

Utvalget består av elleve medlemmer. I og med at Røyrvik fratrådte, var det ti som stemte. Hadde opposisjonen samlet seg og stemt for at han var inhabil, ville det bli fem mot fem stemmer.

– Ved stemmelikhet hadde det vært opp til min dobbeltstemme, slår Ellingsen fast.

Den slapp han å bruke. Også opposisjon mente at Ap-politikeren ikke var inhabil.

– Inhabilitet hadde blitt vurdert av kommunejuristen og når Rådmannens representant mente at personen ikke var inhabil, stemte vi i tråd med Rådmannens vurdering. I ettertid mener jeg vi burde vurdert dette grundigere i denne saken, medgir Helge Bunæs (H).

- En ryddig måte å gjøre det på

Utvalgslederen understreker at de som folkevalgte ikke er fagpersoner i spørsmålet om habilitet. Derfor følger vanligvis anbefalingen fra rådmannens representant.

– Det er fortsatt vårt ansvar, men vi har som tradisjon å lene oss på administrasjonens vurderinger. Det synes jeg er en veldig ryddig måte å gjøre det på. De som er i tvil, tar det opp og så blir det vurdert, understreker Ellingsen.

– ØB prøver å sette oss i dårlig lys

– Har du i ettertid tenkt at representanten fra Ap skulle vært erklært inhabil?

– Nei, jeg har lagt meg på den linjen der vi følger rådmannens anbefalinger. Men jeg skjønner at her skal vi settes i dårlig lys; det ser jeg av vinklingen av den første saken om «byggesurr» og «sjokkmelding». Jeg skjønner at her er målet å tegne et bilde av Ap som uryddig, og det kjenner jeg meg ikke igjen i. Vi tar spørsmål opp habilitet opp med Rådmannen, og vi følger hans anbefaling, slår Morten Ellingsen fast.

Artikkeltags