Prosjektsjefen for beredskapssenteret gjorde en så god jobb at anbudsreglene ble satt til side

Prosjektsjef for politiets nasjonale beredskapssenter, Paul Torgersen, hadde tilgang til så store mengder informasjon underlagt sikkerhetsloven at departementet droppet anbudsreglene.