Prost Holmsen er bekymret over at færre døper barna sine. Lokker med lørdagsdåp i Ski middelalderkirke

Sven Holmsen skulle gjerne visst hvorfor stadig færre foreldre velger å døpe barna sine. – Nå åpner vi for dåp på lørdager i middelalderkirken, for å se om det appellerer til flere, sier prosten i Nordre Follo prosti.