Nordre Follo samarbeider for de aller svakeste – har etablert FACT

– Dette har vi veldig tro på. Tilbudet er for dem som havner helt utenfor hjelpeapparatet. De med mest alvorlige psykiske lidelser, sier Tonelise Holm fra Mental Helse Akershus.