Årets tiendeklassinger viderefører de stolte musikaltradisjonene ved Ski ungdomsskole.