Hun redegjorde tirsdag for Stortinget om regjeringens nye koronastrategi.

– Det spesifikke rådet om å være hjemme i fire døgn etter koronasmitte oppheves. Fra nå av vil faglige råd overlates til Folkehelseinstituttet. Men pandemien er på ingen måte over. Det er stor usikkerhet om smitteutviskingen, hvilke virusvarianter vi kan møte og når en ny variant kan oppstå. Derfor er det fortsatt behov for god overvåking og beredskap, sånn at en uheldig utvikling kan oppdages, vurderes og håndteres tidlig, sa Kjerkol.

Hun fortalte at regjeringen nå legger fram en «leve med»-strategi.

Vurderingen om å droppe anbefalingen om å være hjemme i fire døgn ved smitte er i tråd med anbefalingene regjeringen har fått fra helsemyndighetene.

– FHI vurderer at rådet om å holde seg hjemme i fire dager ved positiv covid-19-test bør avvikles så snart som mulig, med overgang til en generell anbefaling om å holde seg hjemme ved sykdom, på lik linje som ved andre infeksjonssykdommer, uten nærmere tidsangivelse, skrev FHI i sine vurderinger.