Rådmannen anbefaler å stanse innendørs fritidsaktiviteter for ungdom i Nordre Follo

Rådmannen anbefaler at den sosiale nedstengingen utvides, med ytterligere tiltak spesielt rettet mot ungdom. Det innebærer stans i innendørs fritidsaktiviteter, inkludert breddeidrett, for ungdom i ungdomsskolealder og opp.