Fredag den 1. november legger rådmann for Nordre Follo kommune, Gro Herheim, fram Strategi- og handlingsplanen for 2020-2024. Ansatte, folkevalgte og media er invitert til Rådhusteateret i Ski klokken 09.00 – 10.00. ØB strømmer fra klokken 08.55, og vil gi deg kommentarer og annet etter møtet.