Rådmannen vil at kommunen skal ha et ord med i laget om det blir behov for bom på fylkesvei 152 Langhusveien

Statens vegvesen har utarbeidet et forslag om hvor bommene skal opp og hva takstene skal være i forbindelse med finansiering av ny E18 gjennom Follo. Om det blir nødvendig med bom på fylkesvei 152 Langhusveien, vil Nordre Follo kommune og Viken fylkeskommune bli orientert. Rådmannen i Nordre Follo går lenger, og krever en avklaring før en bom eventuelt kan settes opp.