Rådmannen vil fjerne søskenrabatten mellom SFO og barnehage i Ski. Høyre: – Frem til nå har småbarnsforeldrene blitt sponset

Rådmannen Gro Herheim i Nordre Follo har fått beskjed fra politikerne om å spare penger i den nye storkommunen. Hvor mye hun regner med å spare på å kutte søskenrabatten i Ski opplyses ikke, men Høyre støtter henne i forslaget.