Sjefsutsikt: Jane Short Aurlien har arvet kontoret og utsikten til Audun Fiskvik, men skal lede Ski innbyggere inn i en helt ny kommune.

- Noen ganger må du akseptere å ha det ille før du får det bedre

For rådmann Jane Short Aurlien (55) er det viktig å holde motivasjonen og engasjementet i Ski oppe. Det nytter ikke å slappe av og regne med at alt skal ordne seg i en storkommune.
Av
Publisert