Ås som avlastningssted for Oslo, har ført til hundre vis av millioner til ny infrastruktur og derfor smalhans for drift av helse-, sosial- og skolesektoren.

Kommunen er nødt til å snu alle stener for å få budsjettet til å gå opp. I lys av dette skal kommunen 24. januar ha møte med brukerstyret i Ås seniorsenter og 30. januar med brukerstyret i Norby eldresenter, for å inngå nye avtaler.

På Ås seniorsenter ønsker kommunen å inndra en halv stilling som Ås seniorsenter betale lønn og sosiale utgifter for. En halv stilling som er avgjørende for å opprettholde 3 frivillige gratis årsverk. Inndragingen vil gi et dårligere og mindre aktivt tilbud og dermed dårligere helse slik at det blir flere som må ha hjemmehjelp og sykehjemsplass.

Nordby eldresenter har vært selvdrevet med selvbestemmelse og drift basert på gratis egeninnsats og inntekt fra utleie av lokale. Det er fare for å kommunen vil ha kloa i den inntekten og dermed rasere meget godt fungerende Nordby eldresenter. Det betyr økte utgifter for kommunen som overstiger netto inntekt for utleie av lokaler i underetasjen i Granheimtunet 3.

Kommunens krav om endrede avtaler med eldresentrene, kan føre til dyre og dåligere løsninger, både for kommune og eldre .

Dette er eksempel på at det for alle parter kan være bedre og billigere med frivillig gratis arbeid på dugnad enn lønnet arbeid.

Trygve Roll-Hansen, Bruker av Ås eldresenter, Ås