Reagerer på trapp fra gang- og sykkelvei: – Meget spesielt

Arbeidene med ny gang- og sykkelvei langs Langhusveien er godt i gang. ØB har fått reaksjoner på en trapp som dukker opp ved Fossveien.