Gå til sidens hovedinnhold

Redusert dagtilbud opprører. Aina Geitz beroliger: – Vi har fått midler som skal gå til å sikre aktivisering

Varselet om at utviklingshemmede kan få redusert dagtilbud har skapt sterke reaksjoner. Aina Geitz er områdeleder for habilitering og forsikrer at aktivisering skal ivaretas. – Vi har fått innovasjonsmidler som jeg vil bruke til å fristille en person til å løfte aktivitetet som tema, forteller hun.

For abonnenter

NORDRE FOLLO: ØB formidlet nylig Knut Haanes`bekymring og harme over at hans psykisk utviklingshemmede sønn, Torbjørn, kan få redusert dagtilbudet han har hatt på Dagbo de siste tolv årene. Begrunnelsen er at flere trenger et dagtilbud. Pårørende protesterer mot at svake grupper blir satt opp mot hverandre.

Les mer her:

Les også

Torbjørn (43) mister tilbud for at andre skal få plass. – Skammelig å sette svake grupper opp mot hverandre

Aina Geitz understreker at ingen vedtak er fattet, men at varsel er sendt ut. Hun har mottatt flere innsigelser mot dette.

- Når vi nå fristiller en person, skal vedkommende også se på våre rutiner når det blir endringer for denne gruppen, opplyser hun.

Fikk tilskudd

Videre er Geitz opptatt av å forsikre om at de under hele prosessen har vært opptatt av å ivareta aktivitet selv om dagtilbud blir redusert.

- Vi søkte innovasjonsmidler innen 1. mars, og for kort tid siden fikk vi tildelt 800.000 kroner. Jeg vil nå fristille en person som jobber i bolig til å løfte aktivitet som tema.

- Betyr det økte ressurser totalt, eller dreier deg seg kun om å omdisponere en person?

- Det blir en økning, for den som fristilles må jo erstattes der den kommer fra, fastslår Aina Geitz.

Målet er å skape aktivitet i bolig, mellom boliger og utenfor bolig.

- Vi tenker å koble prosjektet opp mot Nyby-appen, hvor vi får med frivillige, for eksempel knyttet til turgrupper. Foreløpig er vi på drodlestadiet, men vi tenker også aktivitet rettet mot arbeid. Mange i den gruppen det gjelder har en restarbeidsevne. Eksempler på arbeidsoppgaver kan være levering av internpost, rydding ved kommunens mange bålplasser, hjelp på kjøkken eller i vaskeri på institusjonene, skisserer områdelederen.

Aina Geitz er klar på at de på sikt også må utvide kapasiteten på kommunens dagsenter.

På førstkommende møte i Utvalg for omsorg, helse og seniorpolitikk, skal hun holde en orientering om dette.

- Jeg regner med at det kommer en del spørsmål der, bekrefter hun.

Kommentarer til denne saken