Reell pris for pendlerparkering vil være 75 kroner per dag når dagens parkeringsareal bygges ut – etterspørselen vil synke med 40 prosent

Allerede i 2015 ble den reelle prisen beregnet til å bli 75 kroner dagen når arealet til dagens innfartsparkering utbygges. Transportøkonomisk institutt anslår at etterspørselen vil synke med 40 prosent med en slik økning.