Refleksene fikk bein å gå på rundt Hebekk skole torsdag morgen. Sørjordet var bilfri hjertesone mellom 07.45 og 08.30.