NTB/NORDRE FOLLO: Torsdag delte NTB en pressemelding fra Jernbanealliansen. Der skriver de følgende:

– I regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett inneholder en økning i finansiering av vedlikehold til jernbane som er mindre enn prisstigningen i anleggsbransjen. Det betyr at vedlikeholdsprosjekter vil bli utsatt og at vedlikeholdsetterslepet i jernbanen vil vokse mer enn forventet i 2023, skriver de.

Leder av Jernbanealliansen, Tone Orsten Kristiansen er skuffet over forslaget.

- Forsinkelser og innstillinger skaper frustrasjon blant togpassasjerer og unødvendig stor risiko for de som velger klimavennlig togtransport av gods. Det er skuffende at regjeringen ikke vil bedre situasjonen med å redusere vedlikeholdsetterslepet, sier Kristiansen.

Regjeringen vil bruke 13 % ekstra i RNB (1237 millioner) til drift og vedlikehold av riksveger, men kun 2 % ekstra (167 millioner) til drift og vedlikehold av jernbane. Det fører til at vedlikeholdsetterslepet på vei holdes i sjakk, mens det øker på jernbanen. Regjeringen burde ha samme ambisjon på jernbanen.

– I tider med smale budsjetter er vi nødt til å i det minste ta vare på det vi har. Det er dårlig forvaltning og dårlig økonomi at vedlikeholdsetterslepet i jernbanen fortsetter å vokse

Tone Orsten Kristiansen, leder av Jernbanealliansen

Forslaget kan få konsekvenser for pendlere i Nordre Follo. De siste ukene har Østlandets Blad skrevet om flere hendelser rundt kommunen.

To tog sporet av Ski Stasjon på fem måneder

I midten av desember i fjor sporet et tog på vei fra Indre Østfold til Ski av ved Ski stasjon, på toget var det rundt 110 reisende om bord. Avsporingen skjedde i lav hastighet i en sporveksel i den sørlige enden av Ski stasjon.

Men det skulle skje en avsporing noen måneder senere.

Et tog sporet av lørdag 29. april, denne gangen var det ingen reisende om bord i toget, og ingen kom til skade i hendelsen. Bane Nor skrev i en e-post til ØB at avsporingen på lørdag skjedde i en sporveksel mellom parkeringsanlegget og stasjonen.

Uran-funn skapte nye problemer for arbeidene ved Follobanen

Onsdag skrev Østlandets Blad om et bekymringsverdig funn ved Follobanen.

Statsforvalteren fryktet den gang lekkasjer av radioaktivt materiale i arbeidet med å tilbakeføre naturområder i forbindelse med den nye Follobanen.

Arbeidet med å tilbakeføre naturområder på Åsland ved grensa mellom Oslo og Nordre Follo, settes nå på vent, skrev Bygg.no.

Planen er å fylle området med ytterligere 600.000-700.000 kubikkmeter masse fra utgravingen av Blixtunnelen på Follobanen.

Statsforvalteren frykter for miljøet og skriver i en epost til utbyggeren at de er kjent med at masser som er mettet med kjemikalier, er lagt på Åsland.

LES MER: Hva vil det si at det er signalfeil?

Bekymra

Statsforvalteren skrev onsdag at de har indikasjoner på at det fører til utlekking av uran.

– Vi er bekymret for fremtidig bruk av området (kombinasjonen av friluftsliv og bygging av boliger) og utlekking av stoffer som kan avgi radioaktivitet. Vi mener at kunnskapsgrunnlaget for dette temaet ikke er til stede i den dokumentasjonen vi nå har mottatt, heter det i eposten som Statsforvalteren sendte i mars.

Bane Nor sier de er i god dialog med Statsforvalteren og har presentert flere tiltak for å redusere miljørisikoen. De sier det ikke er grunn til å frykte at de etterlater seg et miljøfarlig område.

LES MER:Uran-funn skaper nye problemer for arbeidene ved Follobanen