Regjeringen styrker helsestasjoner og skolehelsetjenesten: Nordre Follo og Ås kommuner får en hel jordmorstilling hver

Mandag ble det klart hvilke kommuner som får penger til å styrke helsestasjonene og skolehelsetjenesten. – En sterk helsestasjons- og skolehelsetjeneste bidrar til å gi barn og unge en trygg og god start i livet, sier Lise Feren i Nordre Follo Høyre.