Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag overleverte 27. april et krav på 11,5 milliarder kroner til regjeringen.

Norges Bondelag skriver i en pressemelding at regjeringen møter kravene deres om kostnadskompensasjon, men ikke på inntektsløft.

– For at bonden skal fortsette å produsere mat, trenger vi et kraftig inntektsløft, sier Bjørn Gimming, jordbrukets forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag.

Bøndene ba om 11,5 milliarder kroner, blant annet for å tette inntektsgapet til andre grupper i samfunnet.

– Vårt krav er en start på en helt nødvendig snuoperasjon i landbruket for å trygge matproduksjonen. Med dette tilbudet har regjeringen forstått alvoret med den store kostnadsveksten som næringa står i. Skal vi klare snuoperasjonen, vil det kreve mer for å håndtere den alvorlige økonomiske situasjonen, fortsetter Gimming.

– Jeg tror at mange er skuffet

Leder i Ås landbrukslag, Ottar Kjus, har nettopp mottatt nyheten om tilbudet fra regjeringen, da ØB ringer ham litt før 12.30. Han sier som Bondelaget sentralt, at regjeringen møter bøndene på kostnadssiden, men ikke på inntektssiden.

– Vi skal ha et møte i kveld i Akershus Bondelag, hvor vi vil ha en mer nøye gjennomgang av tilbudet, sier Kjus.

– Jeg tror nok mange bønder skuffet over tilbudet på inntektsøkningen, fortsetter han.

Forventer forhandlinger

Kjus sier at bøndene med regjeringens tilbud fortsatt vil ligge et stykke under i inntekt i forhold til grupper som «de liker å sammenligne seg med».

– Jeg vil tro at de vil gå i forhandlinger. Det er jo punkt 1 på agendaen, å velge om man skal gå videre.