Regjeringens stimulering til bruk og kast av studentboliger er uholdbar

Av