Verneprosessen er i gang, men om det blir regjeringsskifte ved valget, kan vi ikke ta for gitt at den fortsetter.

Lokalt står ønsket om å gjøre Østmarka til nasjonalpark sterkt. Det første initiativet kom fra Østmarkas venner, som har fått tilslutning fra kommunestyrene i Nordre Follo, Rælingen, Lørenskog og Oslo etter påtrykk fra Venstre. I 2019 satte daværende klima- og miljøminister Ola Elvestuen formelt i gang prosessen som skal lede til at Østmarka skal få nasjonalparkstatus. Om ikke Senterpartiet kommer til makten og stanser det viktige arbeidet.

Senterpartiet viser i sin argumentasjon til at vernet av Østmarka er sterkt nok som det er, men alle som har fulgt utviklingen og sett hvilket press naturområder over hele landet er under, vet at det trengs sterke restriksjoner for å være helt sikker på at naturområder ikke blir skadelidende når byer og tettsteder vokser.

I virkeligheten er Senterpartiet mest opptatt av skogdrift i denne saken. Historisk står partiet alltid på skogeiernes side, og støtter oppunder deres ønske om å kunne hugge skog for å maksimere inntektene sine. Det er et syn Venstre er sterkt imot at skal vinne frem i Østmarka.

Venstre har fått gjennomslag i regjeringen for at Østmarka skal bli nasjonalpark. Det er det sterkeste vernet vi kan gi dette viktige naturområdet, og en beslutning som vil sørge for at også fremtidige generasjoner kan glede seg over nærheten til naturen som Østmarka gir oss. En rødgrønn regjering med et sterkt Senterparti, vil utvilsomt gjøre alt den kan for å trenere og spenne ben på hele prosessen. Det bør folk som er glade i Østmarka merke seg før de avgir sin stemme i høstens valg.