Reglene for bruk av baner blir de samme – men med tydeligere instrukser

Både ordfører Hanne Opdan og nærpolitisjef Marius Gunnerud er godt kjent med at noen kanskje ikke klarer å overholde reglene som er satt. Nå vil de være mer tydelig.