Reguleringsplanen for den nye videregående skolen i Ski er vedtatt - snart settes spaden i jorden

Kommunestyret i Ski vedtok denne uken reguleringsplanen for den nye videregående skolen i Ski sentrum. Da kan Akershus fylkeskommune sende inn byggesøknaden.